TOP termékek

Házhozszállítás

Házhozszállítás

Foxpost automatába

Foxpost csomagautomatába:990-ft

Kiszállítás futárral:

Kiszállítás 1990-ft

20.000-ft felett ingyenes

Személyes átvétel:

Balogh Horgászbolt

2370 Dabas Zentai utca 12

Tel:06-30-360-9379

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Balogh Horgászbolt Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Balogh Horgászbolt Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Balogh Horgászbolt Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát és kapcsolódó információkat:

 

Adatkezelő adatai, elérhetősége

 

Adatkezelő: Balogh Horgászbolt kft.

Adatkezelő képviselője: Balogh István

Székhely: 2370 Dabas Andrássy utca 2

Telefon: +36-30-680-9674

E-mail: inf@kreativodu.hu

Honlap: kreativodu.hu

Balogh Horgászbolt Kft. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)
 • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
 • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)
 • 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.)
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.)
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)
 • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.)
 • 2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magán-nyomozói tevékenység szabályairól (SzVMt.)
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység egyes korlátairól (Grt.)

Balogh Horgászbolt Kft. tevékenységének adatkezelései legtöbbször önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket.

 

A következőkben felsoroljuk Balogh Horgászbolt Kft. által végzett személyes adatkezeléseket, annak célját, az adatkezelés jogalapját, a kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés időtartamát, az esetleges adattovábbítást és annak célját, az adatfeldolgozók megnevezését:

 

Vásárlói adatok

Az adatkezelés célja:

Az etetoanyag.hu,kreativodu.hu,horgaszruhazat.hu weboldalon történő vásárlás, számla kiállítása, a regisztrált ügyfelek nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, megrendelt termékek szállítása, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb ügyfélkiszolgálás

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja], a Számv. tv.169. § (2) bekezdése.

A kezelt adatok köre:

Név, telefonszám, cím, számlázáshoz szükséges adatok, dátum, a vásárolt termékek megnevezése, mennyisége, vételára, fizetési mód.

Az adatkezelés időtartama:

A Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év.

Adattovábbítás:

Bankkártyás fizetés esetén a fizető neve, a tranzakció összege, dátuma, időpontja az Otp Simplapay felé.

Az adattovábbítás jogalapja:

Az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja].

Adatfeldolgozók:

Név       Székhely              Adatfeldolgozói feladat

Profit C 2016 Bt. 2316 Tököl Duna u 10/A. C/1/4.             Pénzügyi és számviteli adatok kezelése.

FOXPOST zrt.     3300 Eger, Pacsirta utca 35/A.   Szállítmányozáshoz szükséges adatok feldolgozása.

Marketing adatbázis

Az adatkezelés célja:

Üzleti célú adatbázis építése, az érintettek részére gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése, online analitikai adatok felhasználásával személyre szóló ajánlatok készítése, és az adatkezelő saját és partnerei ajánlatainak továbbítása.

Direkt marketing célú megkereséshez csak 16. életévüket betöltött személyek járulhatnak hozzá.

Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett önkéntes hozzájárulása, a Grt. 6. § (5) bekezdése

A kezelt személyes adatok köre:

Azonosítószám, név, cím, e-mail cím, telefonszám, direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás, valamint a rendszer tárolja a fel- és leiratkozással, az üzenetek küldésével, kézbesítésével, megnyitásával, illetve az érintettek online aktivitásával kapcsolatos analitikai adatokat (pl. az események dátuma és időpontja, megtekintett tartalmak, számítógép IP címe, kézbesíthetetlenség oka, vásárlási szokások, demográfiai adatok, tranzakciós adatok).

Az adatkezelés időtartama:

Az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Az érintett nem értesül az adatkezelők és partnerei ajánlatairól.

A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a kapcsolódó személyes adatok törlését vagy módosítását a küldött üzenetben kommunikált linken, vagy az adatkezelőnek küldött levélben lehet kérni.

Az adatkezelés célja:

Az érdeklődők kérdéseinek megválaszolása, egymástól való megkülönböztetésük, visszakereshetőség biztosítása.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik az érdeklődők kérdéseinek megválaszolásához, egymástól való megkülönböztetésükhöz, a visszakereshetőséghez [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja].

A kezelt személyes adatok köre:

A weboldalon használt kapcsolati űrlapon megadott név, e-mail cím, illetve az üzenetben megadott személyes adatok.

Az adatkezelés időtartama:

5 év.

A etetoanyag.hu,kreativodu.hu,horgaszruhazat.hu webszerver naplózása

Az adatkezelés célja:

A etetoanyag.hu,kreativodu.hu,horgaszruhazat.hu weboldal tartalmának felhasználó felé történő biztonságos nyújtása.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelő jogos érdeke, hogy a etetoanyag.hu,kreativodu.hu,horgaszruhazst.hu biztonságosan tudjon működni és kiszolgálni a weboldalt meglátogató érdeklődőket, ügyfeleket.

A kezelt személyes adatok köre:

A látogató web kliens gépének IP címe, a böngésző típusa.

Az adatkezelés időtartama:

1 év.

Adatfeldolgozók:

Név       Székhely              Adatfeldolgozói feladat

UNAS Online Kft. 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

                Webszerverek naplózása, üzemeltetése, technikai support, biztonsági mentések készítése.

Cookie-k (sütik)

Az adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

 

A pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen.

 

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem /Előzmények /Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

 

A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére. A cookie-k segítségével tehát pontosan meghatározható az érintett felhasználó érdeklődési köre, internet használati szokásai, honlap-látogatási története. Mivel a sütik egyfajta címkeként működnek, melyekkel a weboldal felismerheti az oldalra visszatérő látogatót, alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes felhasználónév, jelszó is tárolható. Amennyiben a honlap látogatás során a felhasználó böngészője visszaküldi a merevlemezre korábban elmentett cookie-t, az azt küldő szolgáltató összekapcsolhatja az aktuális látogatást a korábbiakkal, azonban mivel a cookie-k a domain-hez kötődnek, erre kizárólag saját tartalma tekintetében képes. A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak.

A etetoanyag.hu,kreativodu.hu,horgaszruhazat.hu.honlap saját cookie (süti) kezelése

Az adatkezelés célja:

A felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, nyomon követése, webanalitikai mérések.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a felhasználók azonosításához, és testre szabott kiszolgálásához [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja].

A kezelt személyes adatok köre:

Azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.

Az adatkezelés időtartama:

A pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen.

Adatfeldolgozók:

Név       Székhely              Adatfeldolgozói feladat

UNAS Online Kft. 9400 Sopron, Kőszegi út 14.     Weboldalak üzemeltetése, fejlesztése, adatbázisok karbantartása, fejlesztése

etetoanyag.hu,  kreativodu.hu,  horgaszruhazat.hu külső szolgáltatók által használt sütik

A portál html kódja az Balogh Horgászbolt Kft.-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.

A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki. Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

A etetoanyag.hu, kreativodu.hu, horgaszruhazat.hu a weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics™ szervere segíti.

A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a https://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad részletes felvilágosítást

 

A honlapon elhelyezésre került a facebook.com címen elérhető szolgáltató kódja.

 

Az adatkezelés célja:

A etetoanyag.hu,  kreativodu.hu,  horgaszruhazat.hu weboldalra látogatók weboldalon végzett tevékenységének követése, személyre szabott tartalom biztosítása, érdeklődési körhöz kapcsolódó személyre szabott tartalom biztosítása, a felhasználói élmény növelése.

Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett önkéntes hozzájárulása.

Alkalmazott sütik:

Süti neve            Célja      Tárolási idő

phpsessid           A weboldal működéséhez szükséges, hogy a felhasználó kliens megfelelően kiszolgálható legyen.                látogatás végéig

test_cookie       A Google™ által használt süti annak megállapítására, hogy a böngésző támogatja-e a sütik tárolását.                1 nap

_dc_gtm_UA-# Statisztikai elemzésre szolgál a Google Tag Manager™ által.        1 nap

_ga        Egyedi azonosítót rögzít, amelyhez kötődik a azon statisztikai adatok rögzítése, hogy a felhasználó hogyan használja a weboldalt.   2 év

_gid       Egyedi azonosítót rögzít, amelyhez kötődik a azon statisztikai adatok rögzítése, hogy a felhasználó hogyan használja a weboldalt.   1 nap

collect   Adatok küldése a Google Analytics™ részére, hogy a felhasználói eszköz viselkedését kövesse. A felhasználó eszközök és marketing csatornák közötti követésére szolgál.      látogatás végéig

_gcl_au Google AdSense™ által használt süti a reklámok weboldalak közötti hatékonyságának mérésére.             3 hónap

ads/ga-audiences           Google AdSense™ által használt süti a valószínűsíthetően ügyféllé konvertálható ügyfelek követése érdekében.     látogatás végéig

IDE         A Google DoubleClick™ által használt süti a hirdetést megnéző/kattintó látogatók által végzett műveletekről annak érdekében, hogy még hatékonyabb hirdetéseket lehessen biztosítani a látogató számára.              1 év

NID        A látogató eszközéhez kötött egyedi azonosító a jobb célzott hirdetések érdekében.      6 hónap

optiMonkClientId            A látogató által meglátogatott termékekről és a kosárba helyezett termékekről gyűjt információt a hatékonyabb üzletszerzést biztosító hirdetések érdekében.           1 év

pagead/1p-user-list/#   Követi, hogy a felhasználó érdeklődik-e bizonyos termékek iránt a különböző webolalak közötti látogatások során a hatékonyabb hirdetések érdekében.             látogatás végéig

tr            A Facebook™ által használt süti a hatékonyabb hirdetések és ajánlatok nyújtása érdekében.      látogatás végéig

fr            A Facebook™ által használt süti célzott hirdetési sorozat nyújtása érdekében.    3 hónap

VISITOR_INFO1_LIVE     A Youtube™ által használt süti a látogató eszközének integrált videó lejátszására alkalmas sávszélességének becslésére.    179 nap

YSC        Youtube™ által létrehozott egyedi azonosító, amelynek célja a megnézett videók statisztikájának létrehozása.                látogatás végéig

prism_#               Optimonk™ reklám felugró ablak.            látogatás végéig

Adatbiztonság

 

Az Adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 

A személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választjuk meg és üzemeltetjük, hogy a kezelt adat: az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); változatlansága igazolható (adatintegritás); a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

 

Certop ISO

 

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen. A személyes adatokhoz való hozzáférést jogosultsági szintek megadásával korlátozzuk. Az informatikai rendszereket tűzfallal védjük, és vírusvédelemmel látjuk el. Az elektronikus adatkezelés során biztosítjuk, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van. A különböző nyilvántartásainkban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítjuk, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

 

Az Adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. Az esetleges adatvédelmi incidenst az Adatkezelő késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

 

Érintettek jogai és érvényesítésük feltételei

 

Bármikor kérheted adataid helyesbítését, korlátozását, törlését, továbbá kérhetsz az adatkezelésről teljes körű konkrét tájékoztatást. Kérheted azt is, hogy a jogszabályoknak megfelelően személyes adataidat tagolt, széles körben használt géppel olvasható formátumban átadjuk, illetve adataidat egy másik adatkezelőnek továbbítsuk.

 

Ha úgy érzed, hogy az adatkezelés során az Balogh Horgászbolt Kft. jogszabályt sértett, akkor vizsgálatot kezdeményezhetsz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) arra hivatkozással, hogy személyes adataid kezelésével kapcsolatban jogsérelmed következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, de örömmel vesszük, ha panaszoddal elsőnek hozzánk fordulnál, hogy azt mielőbb kivizsgáljuk és orvosoljuk.

 

NAIH Elérhetőségei:

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacím: 1374 Budapest, Pf.: 603.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: naih.hu

Ha véleményed szerint az adatkezelés során megsértettük jogaidat, akkor választásod szerint a lakóhelyed vagy tartózkodási helyed szerint illetékes törvényszékhez, azaz bírósághoz fordulhatsz. A bírósági eljárásról további információkat a birosag.hu honlapon tudhatsz meg.

Cégadatok,Céginformáció,Elérhetőség

Üzemeltető: Balogh Horgászbolt Korlátolt Felelősségű Társaság, 2370 Dabas Andrássy utca 2.
Telefonszám: 06-29-950-790
Webáruház címe:kreativodu.hu
Email cím: info@kreativodu.hu
Adószám: 27930852-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-205494, Budapest Megyei Bíróság, mint cégbíróság

 

Mintabolt, ügyfélszolgálat:
Kreativodú
Cím: 2377 Dabas Zentai utca 12
Tel.: (+36-30) 360-9379
E-mail: info@kreativodu.hu

Boltvezető: Balogh István
Nyitva tartás:
Kedd-péntekig: 09:00-17:00-ig
Szombaton:09:00-12:00-ig

Egyéb

Az oldalon található linkeken keresztül elért más webhelyek
A kreativodu.hu internetes oldalon elhelyezett és onnan más webhelyekre mutató linken keresztül elért webhelyek tartalmáért az oldal üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal.

Hírlevélre fel- és leiratkozás
A kreativodu.hu hírlevélre való feliratkozáskor kizárólag a termékeinkkel kapcsolatos híreinkről, új termékeinkről, akcióinkról fogsz e-mail értesítőt kapni, valamint azokról az eseményekről, kiállításokról, vásárokról, amelyek érdekesek lehetnek a vevőink számára. A feliratkozásnál megadott adataidat (név, e-mail cím) bizalmasan kezeljük és harmadik félnek nem adjuk ki! Hírlevél szolgáltatásunkról a későbbiekben bármikor leiratkozhatsz, a hírlevél alján lévő linkről. Hiteles azonosítás után adataid módosítását, törlését kérheted a info@kreativodu.hu e-mail címen.

Szerzői jogok
Az internetes oldalon szereplő tartalom, illetve a letölthető dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak. Az internetes oldal tartalmának akár részben, akár egészben történő, a saját személyes használatot meghaladó, vagy attól eltérő célú bármilyen használata - így különösen annak másolása, kinyomtatása, tárolása, terjesztése, átruházása, módosítása, közzététele – kizárólag az Balogh Horgászbolt.kft. előzetes írásbeli hozzájárulásával történhet.

A cookie-k használata
A cookie egy szövegfájl, amelyet a megtekintett weblap kiszolgálója helyez el a számítógépe merevlemezén. A cookie-k nem alkalmasak programok futtatására, így rajtuk keresztül nem kerülhet vírus a számítógépre. Minden cookie egy adott felhasználóhoz tartozó egyedi fájl, amelyet csak az azt létrehozó webhely tud olvasni. A cookie-k használatának egyik legfőbb célja a kényelmesebb, gyorsabb internethasználat. A webböngészők többsége automatikusan elfogadja a cookie-kat, de a böngészobeállítások módosításával a cookie-kat vissza is utasíthatja. A kreativodu.hu internetes oldal által kínált cookie-k kizárólag a helyi beállítások tárolására szolgálnak, személyes adatot nem tárolnak. Amennyiben a cookie-k használatát letiltod, a szolgáltatás egyes elemei egyáltalán nem, vagy csak részben lesznek használhatóak.

Elállási jog

Forgalmazott egyéb termékekre.

 

A távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet szabályozásának értelmében a fogyasztó a megrendelt terméket, annak kézhezvételétől számított 14 munkanapon belül elállhat a vásárlástól, azaz visszaküldheti a megrendelt terméket.

Az elállási jog gyakorlásának menete
Elállási szándékát igazolhatóan 14 munkanapon belül kell megtennie, ezt megtörténhet e-mailben, telefonon, postai úton, vagy a Kreatívodú üzletében személyesen.
Ezekben az esetekben az e-mail dátuma, a telefonon történő jelzés esetén a telefonálás időpontja, illetve postai értesítésnél az ajánlott szelvény dátuma kerülnek rögzítésre.
A csomagküldő szolgálattal rendelt áru esetén küldje vissza az Balogh Horgászbolt Kft 2371 Dabas Zentai utca 12 címére.
Fontos, hogy a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a vásárlót terhelik, az utánvéttel feladott csomagot nem áll módunkban átvenni.
A csomag beérkezésekor rögzítésre kerül a csomag kibontása, illetve a visszaküldött termék megvizsgálása.
Csak olyan terméket tudunk visszavenni, ami nem került használatra!
Nem rendeltetésszerű használatból eredő károk megtérítése a Vevőt terheli!
A termék visszaérkezését követő 30 napon belül az Balogh Horgászbolt Kft. a Vásárló által megadott bankszámlára visszatéríti a termék vételárát!

 

Csere - Elállás egyedi vagy saját gyártású termékeknél.

Csere
A kreatívodúnál,vagy a horgászruházat.hu-n jellemzően a fogyasztó megrendelésére, egyedileg legyártott, a fogyasztó igényeinek megfelelő tulajdonságokkal rendelkező termékek kerülnek megrendelésre, amelyeket külön a megrendelőnek készítünk el. Ezért, ezekre a termékekre nem vonatkozik a 14 napos elállási jog gyakorlásának vagy a termék cseréjének lehetősége.
Elállási jog
Nem illeti meg elállási jog a fogyasztót, olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

A kreatívodúnál,vagy a horgászruházat.hu-n jellemzően a fogyasztó megrendelésére, egyedileg legyártott, a fogyasztó igényeinek megfelelő tulajdonságokkal rendelkező termékek kerülnek megrendelésre, amelyeket külön a megrendelőnek készítünk el. Ezért, ezekre a termékekre nem vonatkozik a 14 napos elállási jog gyakorlásának vagy a termék cseréjének lehetősége.

Ez esetben a rendelések lemondása e-mailen vagy telefonon keresztül történhet (elérhetőségeinket megtalálja többek között a „Kapcsolat" fül alatt és a rendelés visszaigazolásában) a rendelés leadásától számított 24 órán belül, abban az esetben, amennyiben a rendelés gyártása nem kezdődött meg.

 

 

A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. Törvény-e (továbbiakban Fv.T.) alapján.
Minden fogyasztónak joga van 14 napon belül indoklás nélkül elállni a rendeléstől.
A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette.
Ez az összes olyan esetre vonatkozik, amikor a terméket nem a saját igényeitek alapján készítjük el (üres póló rendelése esetén).
Azonban a személyre szabott termékek esetén a Fv.T. 5. §-ának (c) értelmében a vevő nem gyakorolhatja elállási jogát.
Ennek egészen egyszerű oka van, a saját igényeinek megfelelően kialakított termékek a továbbiakban már nem továbbértékesíthetőek.

Garancia,Szavatosság

SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

 

Az Balogh Horgászbolt Kft(kreativodú.hu,horgászruhazat.hu). által forgalmazott termékekre a Ptk-ban meghatározott mértékű szavatosságot, illetve egyes termékekre jótállást vállalunk. A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért teljeskörűen a vevőt terheli mindennemű felelősség!

A szavatossági igény érvényesítése
A Vevő minőségi kifogás esetén a termék javítását, cseréjét, árleszállítását kérheti, illetve elállhat a szerződéstől. A szavatossági jogok érvényesítésénél 6 hónapot meghaladó hibabejelentésnél a Vevőnek kell bizonyítania, hogy vétlen a meghibásodásban, vagy a hiba már a termék megvásárlásakor is fennállt. A szavatossági igényt akciós termékek esetén is érvényesíteni lehet, amennyiben a Forgalmazó nem jelöli meg az akció okát, vagy a kifogás más hibára vonatkozik. A szavatossági igény érvényesítésére 2 év áll a Vevő rendelkezésére. Nem számít bele a határidőbe a kijavítási időnek az a része, amikor a jogosult a dolgot nem tudja rendeltetésszerűen használni. A határidő a javított, vagy kicserélt részre újra kezdődik.
A minőségi kifogás rendezésének módja a következő. Amennyiben a terméket futárszolgálattal kaptad kézhez, minőségi kifogásával a Balog horgászbolt ügyfélszolgálatához kell fordulnod. Ha a Balog horgászboltban vetted át a csomagot, a vásárlás helyszínén kell ezt megtenned. A minőségi kifogás megtételekor jegyzőkönyvet kell felvenni, amiben a Vevőnek részleteznie kell a hibát, az érvényesíteni kívánt igényt és a kifogás rendezésének módját. Amennyiben a Forgalmazó eltér a kifogás rendezésének módjától, azt e-mailben jelzi a Vevő felé. A Forgalmazónak jogában áll más rendezési módot választania, ha a Vevő által kívánt rendezési mód aránytalanul nagy többletköltséggel járna a Forgalmazó részére. Ha a webshopban sem javítási, sem csereigény nem érvényesíthető, a Vevő árleszállítást, vagy cserét igényelhet. Jelentéktelen hiba miatt a szerződéstől való elállásra nincs lehetőség.
„(a) elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést, kivéve , ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a webáruház a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget; b) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a webáruház a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének nem tud eleget tenni - választása szerint -, megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.” PTK 306.

A jótállási igény érvényesítése
Az Balogh Horgászbolt Kft(kreativodu.hu,horgászruhazat.hu). adott termékeire a jogszabályban előírt jótállási határidőt alkalmazza. A termékekhez kapott garanciajegyet és a vásárlás blokkját (áfás számla esetén a számlát) őrizd meg és igény esetén mutasd be.

A jótállási jogok érvényesítésének menete
Amennyiben a terméket futárszolgálattal kaptad kézhez, minőségi kifogásoddal a Balog horgászboltügyfélszolgálatához kell fordulnod. Ha a Kreatívodú üzletben 2371 Dabas Zentai utca 12 vetted át a csomagot, a vásárlás helyszínén kell ezt megtenned.
A nem rendeltetésszerű használatból eredő hibák esetén a jótállási igény nem érvényesíthető. A jótállási igényt akciós termékek esetén is érvényesíteni lehet, amennyiben a kereskedő nem jelöli meg az akció okát, vagy a kifogás más hibára vonatkozik.
A jótállási határidő az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) kormányrendelet szerint a fogyasztási cikknek a fogyasztó részére történő átadásnak a napjával kezdődik. Jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. (151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet. A jótállás időtartama alatt a kereskedőnek kell bizonyítania, hogy a termék a vásárláskor hibátlan volt, illetve, hogy a hiba a használat során következett be a termékben. Egy év letelte után a fogyasztónak kell bizonyítania, hogy a hiba a termékben már a vásárlás idejekor is fennállt.
Jótállási igény esetén a Vevő kérheti a termék javítást, cseréjét, árleszállítást, vagy elállhat a szerződéstől. Ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az más jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséggel járna a Forgalmazó részére, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, illetve a Vevőnek okozott kényelmetlenséget, a Forgalmazó választhat más teljesítési módot. Ha a Vevő sem javítási, sem csereigényét nem tudja érvényesíteni, árleszállítást kérhet, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt a szerződéstől való elállásra nincs lehetőség.
Garanciális időn belül meghibásodott terméket lehetőleg saját csomagolásában, a vásárlást igazoló számlával vagy blokkal, garanciajeggyel veszünk át javításra. A garanciaérvényesítés megkezdése, azaz az áru leadása történhet Kreatívodú üzletében, vagy ha futárszolgálattal kérted a terméket, a kreatíivodú üzletébe visszajuttatva. A kreatívodú ületben történő leadás ingyenes.
A terméket jegyzőkönyvvel együtt vesszük át, az átvételt iktatjuk. Ha a termék javítható, akkor a legrövidebb időn belül javítjuk és visszaküldjük. Ha nem javítható és lehetőség van cserére, akkor a terméket cseréljük. Ha nem tudjuk cserélni a terméket, lehetőséget adunk hasonló termékre való cserére, vagy visszatérítjük a termék árát. A garanciális elbírálást minden esetben Szakszervízünk végzi.

Regisztráció

REGISZTRÁCIÓ MENETE

A webáruházban történő vásárláskor rendszerünk a rendelés kiszolgálása érdekében minden esetben elmenti a vásárlók törvényi előírás alapján kötelezően rögzítendő adatait (lentebb részletezve). Webáruházunkban regisztrációt követően és regisztráció nélkül is lehetséges vásárolni. Amennyiben vásárlónk regisztrál, úgy regisztrációjával elfogadja a Felhasználó Feltételeket és az Adatvédelmi Szabályzatot. A regisztráció önkéntes, nem feltétele a vásárlásnak, azonban kedvezményeinket, melyek a vásárláshoz kötöttek csak regisztrációval rendelkező vásárlóink vehetik igénybe. Regisztrálni a regisztráció menüpontban lehet, de nem regisztrált vásárlási opció választása esetén rendszerünk felajánlja, hogy előkészítse profilunkat a megadott adatok alapján.

Amennyiben nem vagy bejelentkezve és regisztráció nélkül vásárolsz, a rendelés lezárása elött bekérjük a következő adatokat: név; e-mail cím; számlázási cím (irányítószám, település, megye, közterület neve, házszám); szállítási cím adatok (ha nem azonos a számlázásival, mezők megegyeznek a számlázásinál kértekkel), áfás számla igénylésre vonatkozó adatok (cégnév, adóalany (kisadózó, pénzforgalmi áfa), adószám); telefonszám. ÁFÁ-s számla igénylés esetén az adatokat a kosár következő lépésében fogja rendszerünk elkérni.

Fizetési módok: online bankkártyás fizetés vagy a helyszínen fizetve, átutalás

Átutalásnál és online bankkártyás fizetésnél mindenképpen várja meg a díjbekérőt, semmiképen ne utaljon előre.

Szállítási módok: személyes átvétel Balogh Horgászboltban 2371 Dabas Zentai utca 12. szám alatt .Házhozszállítás futárszolgálattal 3 és 5 munkanapon belül (árakat a szállítási díjak táblázat tartalmazza).Foxpost csomagautomatába is kérhető.

A regisztráció során a regisztrációs felületen megadott adatokat adatvédelmi szabályzatunknak megfelelően kezeljük. Az adatkezelés alapja a regisztrált felhasználók által önkéntesen rendelkezésünkre bocsátott adatok köre, amiket kizárólag a rendelések teljesítéséhez, illetve saját marketingcéljainkra, hírlevél küldésére használunk fel, míg nem regisztrált felhasználók esetén a törvényben meghatározott és kötelezően rögzített adatokat kezeljük csak. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozónkként működik közre, pl. csomagküldő szolgálat, aki a Balogh Horgászbolt Kft .-től kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni (adatfeldolgozók, lentebb részletezve). Az adatkezelés az adatkezelési szabályzatunkban foglaltaknak megfelelően, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által kiadott, NAIH 57402/2012 számú nyilvántartási szám alapján, a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-ei 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (alábbiakban: GDPR) 13. és 14. cikkeivel összhangban történik.

A regisztráció nélküli vásárlás során olyan adatokat kérünk, ami a leadott rendelés teljesítéséhez feltétlenül szükségesek, (név, e-mail cím, számlázási cím, szállítási cím, telefonszám). Ezeket az adatokat kérjük, helyesen kitölteni, a helytelen adatok lehetetlenné teszik a rendelés teljesítését!

Jelszó: a regisztrációkor szükséges jelszót megadni, illetve megismételni azt. Lehetőleg biztonságos jelszót adjunk meg, kerüljük az ékezetes betűket és speciális karaktereket. Alkalmazzunk kis- és nagybetűket, illetve számokat vegyesen. A regisztrációhoz szükséges elfogadni az felhasználói feltételeket és a biztonsági kódot („captcha”).

Jelszó visszaállítás: ha elfelejtettük jelszavunkat, akkor kérhetünk visszaállítást. Ehhez meg kell adnunk e-mail címünket, mellyel korábban regisztráltunk. A rendszer erre a címre küld egy levelet, melyben egy egyedi link található. Arra kattintva a Pecapláza oldalára érkezünk, ahol meg kell adni 2x egymás után az új jelszót, majd elmenteni. Ez után a bejelentkezés oldalra érkezünk, ahol már az új jelszóval be is tudunk lépni.

Nem sikerül bejelentkezni? Lehetséges okok:

 • • a profilunk inaktív, mivel egy korábbi regisztrációkor nem kattintottunk az aktiváló linkre – érdeklődjünk kollégánknál
 • • nem kaptam aktiváló linket – érdemes a levelezőnkben a kéretlen levelek (spam) mappát is ellenőrizni
 • • még nem regisztráltunk – regisztráljunk, érdemes azzal az e-mail címmel regisztrálni, amivel korábban is vásároltunk, így a még érvényes pontokat is megkaphatjuk
 • • nem ezzel a felhasználónévvel (e-mail cím) regisztráltunk korábban – próbáljuk meg másik e-mail címünkkel a bejelentkezést
 • • a beírt e-mail címet nem jól adtuk meg – elképzelhető egy betű elgépelése, mely alapján a böngésző rossz belépést jegyzett meg, írjuk be újra helyesen
 • • a beírt jelszót nem jól adtuk meg – kérjünk jelszó visszaállítást, amennyiben nem érkezik levél (spam mappába sem), akkor lehetséges, hogy nem ezzel az e-mail címmel regisztráltunk korábban

Amennyiben egyik megoldás sem segít, keresd kollégáinkat bizalommal!

 

Szállítás/Fizetés

SZÁLLÍTÁS/FIZETÉS

Átvételi lehetőségek:
Szállítás, vagy személyes átvétel

A vásárolt termékek kiszállítását a Foxpost futárszolgálat végzi.
A csomagot lehet kérni csomagautomatába,vagy házhozszállítással.
A speciális igényeket kérjük a rendelés során megjegyzés rovatba írja be.

A csomag összekészítési ideje a feldolgozástól számított 1-5 munkanap!
Abban az esetben, ha a szállítás valamiért ettől eltérne, munkatársaink felveszik önnel a kapcsolatot.
A szállítási idő a csomag FELADÁSÁTÓL számítva  2-3 munkanap.

Díjak:

Foxpost csomagautomatába 1490-ft

20.000 Ft-tól ingyenes

Házhozszállítás
0-19990 Ft-ig: bruttó 2990-Ft
20.000 Ft-tól ingyenes
Utánvétes fizetési mód: bruttó 890 Ft

A kiszállítást végző futárnál készpénzzel, illetve bankkártyával is fizethetnek.

Személyes átvétel:

Kreatívodú

2371 Dabas Zentai utca 2

K-P 09:00-17:00

Sz:09:00-12:00

V: ZÁRVA

H:Zárva

Balogh Horgászboltban
2370 Dabas Andrássy utca 2.
H-P:07:00-19:00-ig
Sz:06:00-19:00ig
V:06:00-13:00-ig


FONTOS: Amennyiben csomag átvételekor bármilyen külső sérülést észlelnek, úgy a futár jelenlétében bontsák ki a csomagot!
Amennyiben sérülés látható a terméken, úgy ne vegyék át az árut, hanem a futárral juttassák vissza számunkra!
Mi a lehető legrövidebb időn belül gondoskodunk a cseréről és utánajárunk a keletkezett sérülés okainak.

Fizetési módok:

Foxpost csomagautomatánál,Bankkártyával az automata termináljánál.

Bank kártyával Simplepay – Online Fizetési Rendszer

utalással előre fizetve - 11742032-20015745 (OTP Bank)
Kérjük csak akkor utaljon ha a díjbekérő levelet megkapta.

Személyes átvételnél:kézpénzel,bakkártyával

 

Vásárlás

VÁSÁRLÁS

 

Az kreativodu.hu webáruház üzemeltetője az Balogh Horgászbolt Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mintaboltja a Kreatívodú Dabas, továbbiakban eladó. Felhasználó, illetve vevő az a cselekvőképes magánszemély, aki az kreativodu.hu oldalon regisztrál vagy rendelést ad le. Csak és kizárólag a helyes adatokat megadó felhasználók, vevők rendeléseit van módunkban kiszolgálni.

 

A Felhasználó a regisztrációval, illetve a rendelés leadásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a Felhasználói Feltételeket, és elfogadja az oldalon érvényes Adatvédelmi Szabályzatot. A Vevő az kreativodu.hu-ra való regisztrációkor és a rendelés leadásakor köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. Az Eladó, amennyiben tudomására jut, hogy a Vevő által megadott adatok nem valósak, olyan adatokat tartalmaznak, vagy nem tartalmaznak, melyek a rendelés megállapodás szerinti teljesítését nem teszik lehetővé, jogosult a Vevőnek a webshophoz való hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni. Amennyiben a Vevővel való kapcsolatteremtés sikertelensége a Vevőnek róható fel, - sikertelen telefonhívás, e-mail -, a rendelés teljesítésének elmaradása nem az Eladó felelőssége.

 

Az kreativodu.hu keresztül leadott rendeléssel a Vevő és az Eladó között online szerződés jön létre, az Ekrtv.1 5. § (4) bekezdésének megfelelően.

 

Az Eladó fenntartja jogát ahhoz, hogy a jelen szabályzatot egyoldalúan módosítsa. A módosításról köteles a Vevőt tájékoztatni. A tájékoztatás meg kell, hogy jelenjen az kreativodu.hu oldalon, a Vevőhöz pedig a megadott e-mail címre küldött értesítésként kell eljuttatni a módosítást. A módosítást követő webshop-használat a Felhasználási Feltételek módosításának elfogadását jelenti.

 

Az oldalon történő vásárláskor és regisztrációkor is mindenképp szükséges egy e-mail cím megadása. Ezzel azonosítja rendszerünk a vásárlót, illetve kommunikálunk a vásárlással kapcsolatban. A Vevő bármikor dönthet róla, hogy a vásárláshoz tárolt adatai alapján a Vevő beleegyezésével rendszerünk vevői profilt hozzon számára létre. Ehhez az Üzemeltető regisztrációs linket küld, mellyel aktiválható a profil.

Amennyiben a Vevő regisztrál az oldalra, a Vevő által megadott e-mail cím, mint egyedi azonosító szükséges, erre az Üzemeltető egy regisztrációs linket küld, amelyről megtörténik a regisztráció lezárása. Az kreativodu.hu használata során az e-mail cím azonosítja a felhasználót.

 

Az kreativodu.hu oldalon a termékek fő és alkategóriákba sorolásával könnyítjük meg az eligazodást több ezer termékünk között. A termék képére, nevére kattintva bejut a termék adatlapjára, ahol részletes termékinformációk, termékleírások, további képek találhatóak a termékről. A termékek ára a termék cikkszámához rendelt ÁFÁ-s, azaz bruttó ár. A termék vásárlásakor ez jelenik meg a kosárban. A termék ára nem tartalmaz szállítási és csomagolási díjat. Ezek a költségek a megrendelés véglegesítésekor kerülnek megállapításra. Akciós termékek esetén az akciós ár egyértelműen kerül megjelenítésre. A kosárba akciós árral kerül a termék, ha van akciós ára. A vevő által megrendelt termék árát egyoldalúan nem változtathatja meg az Üzemeltető, csak a Vevővel egyeztetve van lehetőség ármódosításra. A webáruházban kínált termékek műszaki és más paramétereinek, adatainak, árainak stb. helyessége érdekében igyekszünk a legnagyobb gondossággal eljárni.

 

Amennyiben a keresett terméket nem találod, vedd igénybe termékkeresőnket! A beírt keresőszó alapján találati listát kapsz azon termékekről, melyek nevében, vagy termékleírásában az szerepel. A találati lista elején a legnagyobb egyezést elérő eredmények szerepelnek.

 

A kiválasztott termékeket tedd a kosarába, melynek tartalma megváltoztatható: a törlés gomb segítségével törölhetted a terméket, a darabszám átírásával módosíthatod a megrendelt mennyiséget. Minimális rendelési kosár érték nincs. Egy termékből viszont előfordulhat, hogy van minimum kosárba rakható mennyiség, a kiszereléséből fakadóan. Ilyen esetben az oldalon a teljes ár is feltűntetésre kerül, illetve a kosárba rakható mennyiség is be van írva előre a mennyiség mezőbe. Itt csak a minimum mennyiség többszörösével növelhető a kért mennyiség (kosárnál is).

 

Termékek feltöltése kosárba: ezzel a funkcióval egy szövegdobozba, illetve a cikkszámokat és mennyiségeket tudsz gyorsan kosárhoz adni termékeket. Ez akkor hasznos, ha van előre összeírt cikkszám listánk. A megfelelő formátumot a szövegdoboz feletti súgó szövegben találod. A rendszerünk figyelembe veszi a kiszolgálható mennyiségeket és erről üzenetet is ad, ha nincs elegendő a kiszolgáláshoz. A funkció csak regisztrált horgászoknak érhető el.

Termékfeltöltés kosárba

 

A kívánt termékek kosárba helyezése után kiválaszthatod a szállítás és fizetés módját. Jelenleg online bankkártyás fizetési móddal (erről részletesebben az Fizetés bankkártyával online részen olvashatsz), ajándékkártyával (részletesen a Fizetés ajándékkártyával részen olvashatsz) vagy utánvéttel, a csomag átvételekor lehet fizetni a futárnak, illetve az átvétel helyszínén a kreatívodú üzletben az eladónak készpénzzel és bankkártyával, valamint ajándékkártyával, Foxpost automata bank kártya termináljánál.

 

Az kreativodu.hu oldalon történő megrendelés lezárásával, a Vevő kötelező érvényű ajánlatot tesz a termék(ek) megvételére az Eladó felé. A megrendelés fogadásáról a Vevő automatikus e-mailt kap, amiben a megtekintheti a rendelt tételeinek listáját. A rendelés összeállításáról és annak számlázásáról (futárszolgálatnak történő átadásáról), illetve várható átvételi időpontjáról az Eladó e-mail formájában értesíti a Vevőt. A bolti átvétel szállítási mód választása esetén mindenképp várd meg kollégánk értesítését az átvétel lehetséges időpontjáról. Amennyiben a rendelés tételei nem teljesíthetők maradéktalanul, kollégáink felveszik veled a kapcsolatot. Ilyen esetben a rendelés lemondható. Ha az Üzemeltető technikai hibája miatt az Eladó rendszere nem tud kapcsolatot létesíteni, telefonon értesítjük a Vevőt. (Az oldalon keresztül történő vásárlás a Ptk. 211. §-a alapján, a kereskedőnek tett kötelező érvényű ajánlatnak minősül, a Vevő a vételi ajánlatához kötve van. A Vevő az Eladó szerződésszerű teljesítése esetén köteles a terméket a feltüntetett vételáron megvenni és átvenni. Amennyiben a Vevő a terméket nem veszi át, az Eladó jogosult a Vevő felhasználói hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni.)

 

A rendelés teljesítéséről újabb e-mailt küldünk, amiben szerepelnek a végleges számlaadatok és egyben tájékoztatjuk arról, hogy csomagodat átadtuk a futárszolgálatnak és az azt követő munkanapon megkísérli a csomag kézbesítését. A futárszolgálatok általában 8-17 óra közötti időszakban végzi a kiszállítást, ezért olyan címet adj meg, amelyen a csomagot át tudod venni. Amennyiben a Balogh Horgászboltba kérted a rendelést, arról küldünk értesítést, hogy a boltban a következő napon átvehető az összekészített rendelés.Ha foxpost csomagautomatánba kéred rendelésed,0-24 órában veheted át rendelésed.

 

Rendelés lemondása: Tévesen leadott, még nem kiküldött rendelés visszamondása következmények nélkül megtehető: telefonon a 06-30-360-9379-as telefonszámon. Hétfő-Péntekig: 09:00-17:00-ig ,Szombaton 09:00-12:00-ig között. (Esetleges rendhagyó nyitva tartásunkat weboldalunkon a Kapcsolat menüpontban olvashatod.)

 

Az Eladó fenntartja jogát ahhoz, hogy a jelen szabályzatot egyoldalúan módosítsa. A módosításról köteles a Vevőt tájékoztatni. A tájékoztatás meg kell, hogy jelenjen a kreativodu.hu oldalon, a Vevőhöz pedig a megadott e-mail címre küldött értesítésként kell eljuttatni a módosítást. A módosítást követő webshop-használat a Felhasználási Feltételek módosításának elfogadását jelenti.

Egyedi ajándéktárgyak, ruházat rendelése.

Egyedi ajándéktárgyak, ruházat rendelése.

Kép vagy logók felhelyezése,megrendelt termékre.

 

Emblémázható egyedi ajándék tárgyaknál.

Termék ára tartalmazza a termék emblémázását, kép vagy logó felhelyezését a termékre.

Termék rendelése:

A kiválasztott termék ára felett található a (fájl kiválasztása) gomb, ahol fel lehet tölteni a képet vagy a logót, amit mi megrendelés elküldése után megkapunk.

Próbáljon meg jó minőségű képet vagy logót feltölteni.

Rendelés után mi felvesszük önnel a kapcsolatot 1-2 munkanapon belül, ahol egyeztessük megrendelést, és lehetőség szerint küldünk látványtervet a megrendeléséről.

Ha a képen vagy a logón igényel átalakítást szerkesztést-felárat számítunk fel a grafikai munkáért.

Ára függ, mennyi munkaidőt töltünk el a szerkesztéssel. Erről mindenképpen árajánlatot küldünk, ha megfelel, csak akkor készítjük, el a kért módosításokkal a terméket.

Fizetés:
Webáruházban rendelésnél bankkártyával vagy utalással lehet fizetni.

Személyes rendelésnél van lehetőség kézpénzes fizetésre is.

Egyedi termékrendelésnél CSAK ELŐRE FIZETÉS után készítjük el a terméket.

Előre csak akkor utaljon, ha már küldtünk díjbekérőt. 

Emblémázható ruha termékek.

A termék ára a kép vagy a logó felhelyezését nem tartalmazza.

Termék rendelése:

A kiválasztott ruha termék ára felett található a (fájl kiválasztása) gomb, ahol fel lehet tölteni a képet vagy a logót, amit mi megrendelés elküldése után megkapunk.

Próbáljon meg jó minőségű képet vagy logót feltölteni.

Rendelés után mi felvesszük önnel a kapcsolatot 1-2 munkanapon belül, ahol egyeztessük megrendelést, és lehetőség szerint küldünk látványtervet a megrendeléséről. És küldjük az árajánlatot.

Egyedi ruházati terméknél nehéz előre árajánlatot adni, függ a kép logó méretétől, mennyi színből áll, milyen a termék anyagának minősége, milyen technikával tudjuk kivitelezni.

 

Ha a képen vagy a logón igényel átalakítást szerkesztést-felárat számítunk fel a grafikai munkáért.

Ára függ, mennyi munkaidőt töltünk el a szerkesztéssel. Erről mindenképpen árajánlatot küldünk, ha megfelel, csak akkor készítjük, el a kért módosításokkal a terméket.

Fizetés:

Webáruházban bankkártyával vagy utalással lehet fizetni.

Mindenkép várja meg díjbekérő levelünket.

Személyes rendelésnél van lehetőség kézpénzes fizetésre is.

Egyedi termékrendelésnél CSAK ELŐRE FIZETÉS után készítjük el a terméket.

Előre csak akkor utaljon, ha már küldtünk díjbekérőt.

 

 

Ruházati termékek,szavatosság jótállás

Szavatosság

1. A gondos ellenőrzés ellenére előfordulhat, hogy a mérettáblázatban megadott méretektől néhány cm-rel eltérő termék kerül kiszállításra, ilyen jellegű reklamációval sajnos nem tudunk érdemben foglalkozni, mivel a gyártó sem tudja mindig garantálni a pólók cm-re pontos/azonos egyezését.

2. Ha mégis szavatosságot érintő hiányosság áll fenn, az ügyfél a törvényben meghatározott keretek között kérheti a hiány pótlását, az ár csökkentését vagy a szerződés felbontását.

3. A nyomtatás esetén a 100% színhűséget nem garantáljuk.

4. A garanciát csak abban az esetben tudjuk érvényesíteni, ha a termék(ek) kézhezvételét követően, azonnal vagy kézhezvételtől számítva 3 munkanapon belül jelzed felénk a problémát telefonon, vagy e-mailen!

5. Hiányos csomag esetén is reklamációt a kézhezvételtől számítva 3 munkanapon belül fogadunk el.

6. Ha a termék minőségi hibák miatt visszaküldésre kerül, az eladó átvállalja az ebből adódó szállítási költséget. Az ügyfél köteles olyan szállítási módot választani, amivel elkerülhetőek a szükségtelen többletköltségek. Az eladó a szállítást követően megtéríti az ügyfél ebből adódó költségét, vagy kifejezett kérésre előre átutalja azt.

7. A megrendelés pontatlanságáért vagy a megrendelés felbontásából származó károkért a Balogh Horgászbolt kft(kreativodu.hu vagy a horgaszruhazat.hu) üzemeltetője. semmilyen felelősséget nem vállal.

Jótállási, vagy szavatossági igény bejelentésének személyes módja

1. A vásárló bejelentheti személyesen jótállási, vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónál a 2371 Dabas Zentai utca 12 címen. Ekkor az Szolgáltató munkatársa a kifogásáról jegyzőkönyvet vehet fel, amelyben rögzíti:

- a vásárló nevét, címét,

- a termék megnevezését, vételárát,

- a vásárlás időpontját,

- a hiba bejelentésének időpontját,

 - a hiba leírását,

- a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt,

- a kifogás rendezésének módját.

Ha a kifogás rendezésének módja a vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben rögzíti.

A jegyzőkönyv másolatát az Szolgáltató munkatársa a vásárlónak átadja.

2. Írásban történő bejelentés

A vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a 2371 Dabas Zentai utca 12 címre küldött levélben, vagy elektronikus levélben (Szolgáltató email címe: info@kreativodu.hu vagy info@horaszruházat.hu).

Ekkor a levélnek tartalmaznia kell:

 - a vásárló nevét, címét,

- a termék megnevezését, vételárát,

- a vásárlás időpontját,

- a hiba bejelentésének időpontját,

- a hiba leírását,

- a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.

Méretcsere

Csere egyedileg gyártott termékeknél

A kreativodu.hu vagy horgaszruhazat.hu jellemzően a fogyasztó megrendelésére, egyedileg legyártott, a fogyasztó igényeinek megfelelő tulajdonságokkal rendelkező termékek kerülnek megrendelésre, amelyeket külön a megrendelőnek készítünk el. Ezért, ezekre a termékekre nem vonatkozik a 14 napos elállási jog gyakorlásának vagy a termék cseréjének lehetősége.

(A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. Törvény-e (továbbiakban Fv.T.) alapján.
Minden fogyasztónak joga van 14 napon belül indoklás nélkül elállni a rendeléstől.
A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette.
Ez az összes olyan esetre vonatkozik, amikor a terméket nem a saját igényeitek alapján készítjük el (üres póló rendelése esetén).
Azonban a személyre szabott termékek esetén a Fv.T. 5. §-ának (c) értelmében a vevő nem gyakorolhatja elállási jogát.
Ennek egészen egyszerű oka van, a saját igényeinek megfelelően kialakított termékek a továbbiakban már nem továbbértékesíthetőek.)

Ruházati termékek,amelyeknek viszoneladói vagyunk,nem egyedileg gyártott termékeknél!

Telefonos egyeztetés: Tel: +36-30-360-9379

Név és rendelési szám szerint az azonosítás megkönnyítése érdekében.

Email: info@kreativodu.hu vagy info@horgaszruhazat.hu
A helyes méret megadása a félreértések elkerülése végett !       

A csomagott küldje nekünk vissza,bármely csomag küldö céggel.
Költség hatékony megoldásként tudjuk ajánlani Foxpost csomagautomatát.

Üzlet küldés:2371 Dabas Zentai utca 12 (Kreatívodú)

Foxpost csomagautomatába is küldheti:2370 Dabas, Iskola utca 1/A (automatába)

Ha foxpost automatába kérte a csomagott: ingyenes! 5 napig

Csak vigye vissza a csomagott az csomagautomatába ahol a csomagott átvette és a nyitó kódot üse be és tegye be a csomagott.

Más teendöje nincs a foxpost vissza hozzanekünk

 

 

Adatkezelési tájékoztató
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Balogh Horgászbolt Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Balogh Horgászbolt Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Balogh Horgászbolt Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát és kapcsolódó információkat:

 

Adatkezelő adatai, elérhetősége

 

Adatkezelő: Balogh Horgászbolt kft.

Adatkezelő képviselője: Balogh István

Székhely: 2370 Dabas Andrássy utca 2

Telefon: +36-30-680-9674

E-mail: info@kreativodu.hu

Honlap: kreativodu.hu

Balogh Horgászbolt Kft. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)
 • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
 • 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)
 • 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.)
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.)
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)
 • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.)
 • 2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magán-nyomozói tevékenység szabályairól (SzVMt.)
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység egyes korlátairól (Grt.)

Balogh Horgászbolt Kft. tevékenységének adatkezelései legtöbbször önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket.

 

A következőkben felsoroljuk Balogh Horgászbolt Kft. által végzett személyes adatkezeléseket, annak célját, az adatkezelés jogalapját, a kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés időtartamát, az esetleges adattovábbítást és annak célját, az adatfeldolgozók megnevezését:

 

Vásárlói adatok

Az adatkezelés célja:

Az etetoanyag.hu,kreativodu.hu,horgaszruhazat.hu weboldalon történő vásárlás, számla kiállítása, a regisztrált ügyfelek nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, megrendelt termékek szállítása, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb ügyfélkiszolgálás

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja], a Számv. tv.169. § (2) bekezdése.

A kezelt adatok köre:

Név, telefonszám, cím, számlázáshoz szükséges adatok, dátum, a vásárolt termékek megnevezése, mennyisége, vételára, fizetési mód.

Az adatkezelés időtartama:

A Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év.

Adattovábbítás:

Bankkártyás fizetés esetén a fizető neve, a tranzakció összege, dátuma, időpontja az Otp Simplapay felé.

Az adattovábbítás jogalapja:

Az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja].

Adatfeldolgozók:

Név       Székhely              Adatfeldolgozói feladat

Profit C 2016 Bt. 2316 Tököl Duna u 10/A. C/1/4.             Pénzügyi és számviteli adatok kezelése.

FOXPOST zrt.     3300 Eger, Pacsirta utca 35/A.   Szállítmányozáshoz szükséges adatok feldolgozása.

Marketing adatbázis

Az adatkezelés célja:

Üzleti célú adatbázis építése, az érintettek részére gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése, online analitikai adatok felhasználásával személyre szóló ajánlatok készítése, és az adatkezelő saját és partnerei ajánlatainak továbbítása.

Direkt marketing célú megkereséshez csak 16. életévüket betöltött személyek járulhatnak hozzá.

Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett önkéntes hozzájárulása, a Grt. 6. § (5) bekezdése

A kezelt személyes adatok köre:

Azonosítószám, név, cím, e-mail cím, telefonszám, direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás, valamint a rendszer tárolja a fel- és leiratkozással, az üzenetek küldésével, kézbesítésével, megnyitásával, illetve az érintettek online aktivitásával kapcsolatos analitikai adatokat (pl. az események dátuma és időpontja, megtekintett tartalmak, számítógép IP címe, kézbesíthetetlenség oka, vásárlási szokások, demográfiai adatok, tranzakciós adatok).

Az adatkezelés időtartama:

Az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:

Az érintett nem értesül az adatkezelők és partnerei ajánlatairól.

A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a kapcsolódó személyes adatok törlését vagy módosítását a küldött üzenetben kommunikált linken, vagy az adatkezelőnek küldött levélben lehet kérni.

Az adatkezelés célja:

Az érdeklődők kérdéseinek megválaszolása, egymástól való megkülönböztetésük, visszakereshetőség biztosítása.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik az érdeklődők kérdéseinek megválaszolásához, egymástól való megkülönböztetésükhöz, a visszakereshetőséghez [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja].

A kezelt személyes adatok köre:

A weboldalon használt kapcsolati űrlapon megadott név, e-mail cím, illetve az üzenetben megadott személyes adatok.

Az adatkezelés időtartama:

5 év.

A etetoanyag.hu,kreativodu.hu,horgaszruhazat.hu webszerver naplózása

Az adatkezelés célja:

A etetoanyag.hu,kreativodu.hu,horgaszruhazat.hu weboldal tartalmának felhasználó felé történő biztonságos nyújtása.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelő jogos érdeke, hogy a etetoanyag.hu,kreativodu.hu,horgaszruhazst.hu biztonságosan tudjon működni és kiszolgálni a weboldalt meglátogató érdeklődőket, ügyfeleket.

A kezelt személyes adatok köre:

A látogató web kliens gépének IP címe, a böngésző típusa.

Az adatkezelés időtartama:

1 év.

Adatfeldolgozók:

Név       Székhely              Adatfeldolgozói feladat

UNAS Online Kft. 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

                Webszerverek naplózása, üzemeltetése, technikai support, biztonsági mentések készítése.

Cookie-k (sütik)

Az adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

 

A pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen.

 

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem /Előzmények /Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

 

A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére. A cookie-k segítségével tehát pontosan meghatározható az érintett felhasználó érdeklődési köre, internet használati szokásai, honlap-látogatási története. Mivel a sütik egyfajta címkeként működnek, melyekkel a weboldal felismerheti az oldalra visszatérő látogatót, alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes felhasználónév, jelszó is tárolható. Amennyiben a honlap látogatás során a felhasználó böngészője visszaküldi a merevlemezre korábban elmentett cookie-t, az azt küldő szolgáltató összekapcsolhatja az aktuális látogatást a korábbiakkal, azonban mivel a cookie-k a domain-hez kötődnek, erre kizárólag saját tartalma tekintetében képes. A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak.

A etetoanyag.hu,kreativodu.hu,horgaszruhazat.hu.honlap saját cookie (süti) kezelése

Az adatkezelés célja:

A felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, nyomon követése, webanalitikai mérések.

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a felhasználók azonosításához, és testre szabott kiszolgálásához [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja].

A kezelt személyes adatok köre:

Azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.

Az adatkezelés időtartama:

A pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen.

Adatfeldolgozók:

Név       Székhely              Adatfeldolgozói feladat

UNAS Online Kft. 9400 Sopron, Kőszegi út 14.     Weboldalak üzemeltetése, fejlesztése, adatbázisok karbantartása, fejlesztése

etetoanyag.hu,  kreativodu.hu,  horgaszruhazat.hu külső szolgáltatók által használt sütik

A portál html kódja az Balogh Horgászbolt Kft.-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.

A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki. Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

A etetoanyag.hu, kreativodu.hu, horgaszruhazat.hu a weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics™ szervere segíti.

A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a https://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad részletes felvilágosítást

 

A honlapon elhelyezésre került a facebook.com címen elérhető szolgáltató kódja.

 

Az adatkezelés célja:

A etetoanyag.hu,  kreativodu.hu,  horgaszruhazat.hu weboldalra látogatók weboldalon végzett tevékenységének követése, személyre szabott tartalom biztosítása, érdeklődési körhöz kapcsolódó személyre szabott tartalom biztosítása, a felhasználói élmény növelése.

Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett önkéntes hozzájárulása.

Alkalmazott sütik:

Süti neve            Célja      Tárolási idő

phpsessid           A weboldal működéséhez szükséges, hogy a felhasználó kliens megfelelően kiszolgálható legyen.                látogatás végéig

test_cookie       A Google™ által használt süti annak megállapítására, hogy a böngésző támogatja-e a sütik tárolását.                1 nap

_dc_gtm_UA-# Statisztikai elemzésre szolgál a Google Tag Manager™ által.        1 nap

_ga        Egyedi azonosítót rögzít, amelyhez kötődik a azon statisztikai adatok rögzítése, hogy a felhasználó hogyan használja a weboldalt.   2 év

_gid       Egyedi azonosítót rögzít, amelyhez kötődik a azon statisztikai adatok rögzítése, hogy a felhasználó hogyan használja a weboldalt.   1 nap

collect   Adatok küldése a Google Analytics™ részére, hogy a felhasználói eszköz viselkedését kövesse. A felhasználó eszközök és marketing csatornák közötti követésére szolgál.      látogatás végéig

_gcl_au Google AdSense™ által használt süti a reklámok weboldalak közötti hatékonyságának mérésére.             3 hónap

ads/ga-audiences           Google AdSense™ által használt süti a valószínűsíthetően ügyféllé konvertálható ügyfelek követése érdekében.     látogatás végéig

IDE         A Google DoubleClick™ által használt süti a hirdetést megnéző/kattintó látogatók által végzett műveletekről annak érdekében, hogy még hatékonyabb hirdetéseket lehessen biztosítani a látogató számára.              1 év

NID        A látogató eszközéhez kötött egyedi azonosító a jobb célzott hirdetések érdekében.      6 hónap

optiMonkClientId            A látogató által meglátogatott termékekről és a kosárba helyezett termékekről gyűjt információt a hatékonyabb üzletszerzést biztosító hirdetések érdekében.           1 év

pagead/1p-user-list/#   Követi, hogy a felhasználó érdeklődik-e bizonyos termékek iránt a különböző webolalak közötti látogatások során a hatékonyabb hirdetések érdekében.             látogatás végéig

tr            A Facebook™ által használt süti a hatékonyabb hirdetések és ajánlatok nyújtása érdekében.      látogatás végéig

fr            A Facebook™ által használt süti célzott hirdetési sorozat nyújtása érdekében.    3 hónap

VISITOR_INFO1_LIVE     A Youtube™ által használt süti a látogató eszközének integrált videó lejátszására alkalmas sávszélességének becslésére.    179 nap

YSC        Youtube™ által létrehozott egyedi azonosító, amelynek célja a megnézett videók statisztikájának létrehozása.                látogatás végéig

prism_#               Optimonk™ reklám felugró ablak.            látogatás végéig

Adatbiztonság

 

Az Adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 

A személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választjuk meg és üzemeltetjük, hogy a kezelt adat: az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); változatlansága igazolható (adatintegritás); a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

 

Certop ISO

 

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen. A személyes adatokhoz való hozzáférést jogosultsági szintek megadásával korlátozzuk. Az informatikai rendszereket tűzfallal védjük, és vírusvédelemmel látjuk el. Az elektronikus adatkezelés során biztosítjuk, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van. A különböző nyilvántartásainkban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítjuk, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

 

Az Adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. Az esetleges adatvédelmi incidenst az Adatkezelő késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

 

Érintettek jogai és érvényesítésük feltételei

 

Bármikor kérheted adataid helyesbítését, korlátozását, törlését, továbbá kérhetsz az adatkezelésről teljes körű konkrét tájékoztatást. Kérheted azt is, hogy a jogszabályoknak megfelelően személyes adataidat tagolt, széles körben használt géppel olvasható formátumban átadjuk, illetve adataidat egy másik adatkezelőnek továbbítsuk.

 

Ha úgy érzed, hogy az adatkezelés során az Balogh Horgászbolt Kft. jogszabályt sértett, akkor vizsgálatot kezdeményezhetsz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) arra hivatkozással, hogy személyes adataid kezelésével kapcsolatban jogsérelmed következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, de örömmel vesszük, ha panaszoddal elsőnek hozzánk fordulnál, hogy azt mielőbb kivizsgáljuk és orvosoljuk.

 

NAIH Elérhetőségei:

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacím: 1374 Budapest, Pf.: 603.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: naih.hu

Ha véleményed szerint az adatkezelés során megsértettük jogaidat, akkor választásod szerint a lakóhelyed vagy tartózkodási helyed szerint illetékes törvényszékhez, azaz bírósághoz fordulhatsz. A bírósági eljárásról további információkat a birosag.hu honlapon tudhatsz meg.